Current Students

Business PhD Students Enrolled in 2017-2018 Academic Year

Accounting

Finance

Marketing

Operations and Information Systems

Strategic Management and Organization


Dan (Sabrina) Gong
Bordin Bordeerath Shuo (Shirley) Chen Likang Ding
Ke Cao
Sarin John Rodrigo Cardenas
Qian (Claire) Deng Mostafa Rezaei
Nicholas Fairclough
Eiji Ohashi
Joseph DeCoste
Xiao Han
Can Sun Maxim Ganzin
Dasha Smirnow
Asif Malik
Nahid Ibrahim Maryam Zakeri Hosseinabadi
Leanne Hedberg Carlson

Chong Meng
Hyoseok Kim
Shilo Hills

Chenxing (James) Shou
Soyoung Kim
Abiodun Ige

Yusuke Tsujimoto
Kyobeom Koo

Lei (Emma) Jing

Parianen Veeren
Katie Lafreniere

Youngbin Joo
  Yuanbin Xu
Saurabh Rawal
  Chang Lu

Xiaowen (Cassie) Zhang
Shaheer Rizvi

Alexandrino Lucas dos Santos


Rory Waisman

Paola Ometto
    Virginia Weber
  Joseph Owusu


Muyu (Sarah) Wei

Zahid Rahman
Dagmar (Dasha) Skamlova
Myungjune Song
Jean-Francois Soubliere
        Shaoqing (Milo) Wang
Nicole Wilson
Leyuan Xie
        Asma Zafar
Rongrong Zhang
       


Xiaowen (Cassie) Zhang
Xiaowen (Cassie) Zhang