Current Students

Business PhD Students Enrolled in 2017-2018 Academic Year

Accounting

Finance

Marketing

Operations and Information Systems

Strategic Management and Organization


Dan (Sabrina) Gong
Bordin Bordeerath Shuo (Shirley) Chen Likang Ding
Ke Cao
Sarin John Rodrigo Cardenas
Xiao Han
Mostafa Rezaei
Nicholas Fairclough
Eiji Ohashi
Joseph DeCoste
Nahid Ibrahim
Can Sun Maxim Ganzin
Dasha Smirnow
Asif Malik
Hyoseok Kim
Maryam Zakeri Hosseinabadi
Leanne Hedberg Carlson

Chong Meng
Kyobeom Koo

Shilo Hills

Chenxing (James) Shou
Katie Lafreniere

Abiodun Ige

Yusuke Tsujimoto
Saurabh Rawal

Lei (Emma) Jing

Parianen Veeren
Shaheer Rizvi

Youngbin Joo
  Yuanbin Xu
Rory Waisman
  Chang Lu

Xiaowen (Cassie) Zhang
Muyu (Sarah) Wei

Alexandrino Lucas dos Santos
Paola Ometto
   
  Joseph Owusu
Zahid Rahman
Dagmar (Dasha) Skamlova
Myungjune Song
Jean-Francois Soubliere
        Shaoqing (Milo) Wang
Nicole Wilson
Leyuan Xie
        Asma Zafar
Rongrong Zhang
       


Xiaowen (Cassie) Zhang
Xiaowen (Cassie) Zhang