CIUS Funding and Awards Opportunities 2018-2019

Publication Grants

Publication grants may be awarded in support of scholarly publications in Ukrainian and Ukrainian-Canadian studies that have scholarly value and modest budgets.

Applicants should read the “Publication Grant Guide” and fill out the application form.

CIUS accepts applications submitted in Ukrainian. Please see the relevant instructions if you decide to apply in the Ukrainian language.

Authors or publishers may apply.

Deadline: 1 March 2018

 

Гранти на публікації 2018 – 2019

Гранти на публікації надаються з метою підтримки наукових публікацій на українську та українсько-канадську тематику, які становлять наукову цінність і мають невеликий бюджет.

Пошукувачам слід прочитати «Інструкції до подання» та виповнити анкету.

КІУС приймає заявки українською мовою. Просимо дотримуватися відповідних інструкцій при поданні заявки українською мовою. 

Заявку можуть подавати як автори, так і видавці.

Реченець: 1 березня 2018

Apply now