Centre for Smart Transportation

Alumni

Below is a list of our graduates from recent years:

2017

MSc

Ai Teng

Chenhao Wang

Kathy Tin Ying Hui

Kexin Ren


2016

MSc

Avi Thiessen

Yunzhuang Zheng

 

2015

MSc PhD

Cheng Lan       Gang Liu

Ling Shi       Md. Tazul Islam

Lu Mao       Xu Wang

Rokib S A

Yahui Ke

 

2014

MSc

Elena Yin

Lin Shao

Qian Fu

Ran Li

Rajib Sikder

Sudip Barua

Xiaobin Wang