Polish

Wydział Języków Nowożytnych i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Alberty ma na celu rozwój społeczeństwa, którego integralną częścią jest różnorodność, a ludzie różnego pochodzenia są na równi traktowani i szanowani. Jesteśmy zaangażowani w tworzeniu integracyjnego środowiska, które przyjmuje różnorodność w każdym możliwym aspekcie, bez względu na rasę, pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, genderową tożsamość i jej wyrażanie, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, status społeczno-ekonomiczny, klasę i religię. Uznajemy również, że ziemia, na której się gromadzimy, jest Terytorium VI Traktatu, tradycyjnym miejscem spotkań i pobytu dla wielu ludów tubylczych, w tym Cree, Saulteaux, Blackfoot, Métis i Nakota Sioux.

Staramy się zagwarantować studentom, wykładowcom i pracownikom różnego pochodzenia, różnych poglądów dobrą atmosferę studiów i pracy na wydziale. Popieramy w naszej społeczności wolną wymianę myśli, która przyczynia się do zrozumienia różnorodności i podnoszenia świadomości wielokulturowej. Zachęcamy przyszłych studentów i wykładowców, instytucje i organizacje, aby zechciały się przyłączyć do naszej misji. Wspólnie będziemy pracować nad rozwojem i ukierunkowaniem naszych poczynań na rzecz równości i wolności, a także wielojęzycznej i wielokulturowej edukacji na naszym wydziale.