Alumni

Below is a list of our graduates from recent years:

 

2017

MSc

Ai Teng

Chenhao Wang

Kathy Tin Ying Hui

Kexin Ren

 

2016

MSc

Avi Thiessen

Yunzhuang Zheng

2015

MSc

Cheng Lan

Ling Shi 

Lu Mao 

Rokib S A

Yahui Ke

PhD 

Gang Liu

Md. Tazul Islam

Xu Wang

 

2014

MSc

Elena Yin

Lin Shao

Qian Fu

Ran Li

Rajib Sikder

Sudip Barua

Xiaobin Wang